amsr娇喘高潮福利床边细语

amsr娇喘高潮福利床边细语

[2]须四体平直,毌令倾侧,若倾侧穴即不正。[2]寅耳边,左右两耳也。

大便秘加大黄,闷乱加烧人粪。冲脉侠脐起横骨,大气四注肓俞同,商石阴通幽门穴,至胸散布任流行。

但气化传染者轻,精化欲染者重。注:[1]水沟穴,主治中风口噤,牙关不开,卒中恶邪鬼击,不省人事,□  癫痫卒倒,口眼歪邪,风水面肿,及小儿急慢惊风等病。

【注】[1]胎风赤烂之证,因在母腹其母过食辛热,或生后,乳母过食辛热,致  令小儿双目尽赤,眵泪胶粘,四眦湿烂,宜用小防风汤治之。新起宜贴三香膏,色紫贴夹纸膏;日久疮色紫黑,贴解毒紫金膏;又年久顽〔月廉〕,疮皮乌黑下陷,臭秽不堪者,用蜈蚣钱法,去风毒,化瘀腐,盖贴黄蜡膏,渐效。

婴儿纯阳,火证居多,非峻剂不能胜其病,但肌体脏腑柔脆,应效即止,不可【方歌】婴儿垂痈上〔月咢〕生,喉前结肿色红疼,积热凝结宜【注】此证生于喉前上〔月咢〕,下垂如珠,红肿胀痛,不能吮乳。[5]其有一支者,不上会于颠,但从目下颊里环唇内。

条文:五风初患不足证,通明补肾决明参,生地桔车茺芍细,引经窜散少加军。赤者次服四物消风饮;白者次服补中益气汤加防风、蝉蜕、僵蚕、生何首乌治之。

Leave a Reply